ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียนมความพร้อมการอบรมทางไกลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฯ รอบสิ้นปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียนมความพร้อมการอบรมทางไกลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 นี้ ณ ห้องปฎิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพป.หนองคาย เขต 2