สุขสันต์วันสงกรานต์ ประเพณีไทย 13 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 13 – 15 เมษายน 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประเพณีไทย ของวัดบ้านโนนสวรรค์ และชุมชนบ้านโนนสวรรค์-รัตนวาปี  โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ สรงน้ำผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนต่อไป