วันที่ 26 เมษายน 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตราหารเช้า ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ วัดโพนคำ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย