วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  เวลา 05.30 น.  นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “สับปะรดหวานมินิมาราธอน” เนื่องในงานเทศกาลของดีรัตนวาปี สับปะรด อำเภอรัตนวาปี ประจำปี พ.ศ.2567