ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2