เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  นำโดยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย

นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์
นายวสันต์ ชัยโสม ศึกษานิเทศก์
นายพุฒ เคหะฐาน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

เพื่อตรวจติดตาม โครงการสุขาดี มีความสุข พร้อมด้วยนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2567 ทั้งนี้เพื่อตรวจดูบริเวณโดยรอบของโรงเรียนทั้งอาคารเรียน โรงอาหาร และสุขาภิบาลของนักเรียน พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ที่ให้คำแนะนำและเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/91uKoFSARmD9zsbC8