วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอาชีพออนไลน์

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรอาชีพออนไลน์ ตามนโยบายประกาศนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระผู้เรียนและผู้ปกครอง (Anywhere Anytime) จึงได้จัดทำหลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ ออนไลน์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้เรียนและครูทุกที่ทุกเวลา ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2