เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคุณครูปรีชา ไชยดี ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อแจ้งผลการจัดการเรียนการสอน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนการร่วมกันวางแผนในการดูแลนักเรียนร่วมกัน ทั้งด้านพฤติกรรม และด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เป็นเด็กดี และเรียนอย่างมีความสุข