เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านตาลชุมได้จัดกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครบรอบ 113 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวปนัดดา ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู พร้อมด้วยกอง ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” ทำดี ทำได้ ทำทันที