วันที่ 28 กันยายน 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเลือนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 2563 ของ สพป.หนองคาย เขต 2 และในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรผลการสอบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับรางวัล อันดับ 2 ผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.หนองคาย เขต 2 ครูผู้สอนโดยคุณครูอัจฉรา นาคเสน 
120096026_3886224071405073_1992310211012138951_o