28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีของอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี