ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯห้องสมุด โรงเรียนบ้านบัว

28 ตุลาคม 2563 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพป.หนองคาย เขต 2  ณ โรงเรียนบ้านบัว ชื่นชมการทำงานของคณะครูบ้านบัวครับ ที่ร่วมพัฒนาห้องสมุดไว้ให้ลูก ๆ นักเรียนครับ

123101587_3392481030789246_786093056728566399_o
122807339_3392481174122565_9128384931926060805_o
122810104_3392481240789225_1166814152597106880_o