กิจกรรมทักษะอาชีพ  “ช่างจับผ้า” โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564