วันที่ 29 เมษายน 2565 นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายอุดมสิน คำมุงคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางกัญญานัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดกิจกรรม English Camp ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ประจำปี 2565 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งกิจกรรม English camp ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 29 เมษายน 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน วิทยากรโดยครูชาวต่างชาติ และคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี้