สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ได้ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565  นพ.จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งติดตามแผนการดำเนินงานการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิท19 ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย