ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

🚩วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 🚩 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม รร.บ้านโนนสวรรค์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านโนนสวรรค์ ร่วมต้อนรับ
🎀นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในการลงตรวจพื้นที่ตรวจราชการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Reskill, Upskill, Newskill ครั้งที่ 1/2565 และการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ เขตตรวจราชการ ที่ 10