วิทยากร บรรยายการลงโปรแกรมพัฒนาห้องสมุดและวิธีใช้งาน

🚩วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ฯพร้อมด้วย นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางสาวนิยากร ศรีมังคละ นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
🎤โดย นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ วิทยากร ผู้บรรยายการลงโปรแกรมพัฒนาห้องสมุดและวิธีใช้งาน