รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมประกวด บทกลอนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  เด็กหญิงเสาวณีย์ ถานบำรุง นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา  กิจกรรมประกวด บทกลอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย