คณะทำงานและวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2565 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสรรค์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นวิทยากร และคณะทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565