กิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ยั่งยืน” เครือข่ายฯรัตนวาปี

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้นำครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ยั่งยืนประจำปีการศึกษา 2565 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ณ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ เพื่อเรียนรู้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเครือข่ายฯรัตนวาปี ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย