การแสดงพิธีเปิด การติดตามโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

  • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีการแสดงการฟ้อนรำ ของนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ ในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์