การแข่งขันกีฬานักเรียน โซนอำเภอรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน โซนอำเภอรัตนวาปี ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน เพื่อคัดเลือกหาตัวแทน เข้าแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษา