เด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566  ซึ่ง เด็กหญิงกนกรวี ศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 และจะได้เข้ารับโล่รางวัล ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร