ประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
🎗นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมกราคม 2566 ร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจ้งข้อราชการและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพิสัยสรเดช