ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายคำสั่ง สพป.หนองคาย เขต 2 ให้ ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ตามคำสั่งที่ 28/2566 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 ซึ่งผลการปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี