ร่วมเป็นเกียรติ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9
ของ เด็กหญิงแพรวา สาริคาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระบาทนาหงส์ อำเภอรัตนวาปี