เข้าร่วมการประชุมการทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.  นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  เข้าร่วมการประชุมการทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อร่วมหารือทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องงประชุมพิสัยสรเดช