รับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ต้อนรับ คณะกรรมการ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี 2565 ของ สพป.หนองคาย เขต 2 นำโดย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินฯ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี 2565 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์