กิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น.
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป ศาลพระภูมิ ศาลปู่ย่าและรดน้ำขอพร คณะผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณราชการ ปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และ ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กีฬาเปตอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2