อบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ.2566
นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมการอบรม “วิทยากรเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
🎗โดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการเปิดอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 25 -26 เมษายน 2566 ณ รร.พันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย