วิทยากรประจำเขต เลือกตั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย

เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรประจำเขต เลือกตั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย ในการอบรมเตรียมความพร้อม เจ้าพนักงานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2566 ของเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย  อำเภอรัตนวาปี ดังนี้

  • 8 พฤษภาคม 2566  หน่วยเลือกตั้ง ตำบลรัตนวาปี  ณ หอประชุม อบต.รัตนวาปี
  • 9 พฤษภาคม 2566  หน่วยเลือกตั้ง ตำบลโพนแพง ณ หอประชุมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
  • 10 พฤษภาคม 2566 หน่วยเลือกตั้ง ตำบลบ้านต้อน ณ หอประชุมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม