การประชุมโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้เป็นสถานที่จัดการประชุมโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2566  โดยนายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายฯโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษ ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมประชุม เพื่อติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี