รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยเชิญชวนเลือกตั้งปี 2566”

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาววรรณิภา จำปานิล นำนักเรียนเข้ารับรางวัล การประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนรุ่นใหม่ ปลูกจิตสำนึกรัก ประชาธิปไตยเชิญชวนเลือกตั้งปี 2566” จากนายวรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามโครงการ “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  ซึ่งมีการมอบรางวัล ในงานการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษา จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2566 ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองคาย ซึ่งมีนักเรียนและคุณครูที่ได้รับเกียรติรางวัลในกิจกรรมดังนี้

1.ด.ญ.อรดี ภูแข่งหมอก
2.ด.ช.จิรายุ แขวงนคร
3.ด.ญ.อัญชิสา เวียงคำ
4.ด.ญ.แตงโม ไชยะวง
5.ด.ญ.ญาณภัทร สุวรรณวงษ์
6.ด.ญ.นรินทิพย์ จันสุรีย์
7.ด.ญ.อันนา พระชัย
8.ด.ช.พิชญุตม์ ชลประทาน
9.ด.ช.ธรากร หงษ์สีแก้ว
10.ด.ญ.ชญาณี คนสวย

ครูผู้ควบคุม

  1. นายปรีชา ไชยดี
  2. นายเอกวัฒน์ มะตาด
  3. นายโยทินย์ สีหาราช
  4. นางสาววรรณิภา จำปานิล