เดือน: มิถุนายน 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่3ของการประชุม)

วันศุกร์ที่ 30 มิถุน...

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่2ของการประชุม)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 28 มิถุนาย...

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2566 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ...