โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มอบหมายให้ คุณครูเอกวัฒน์ มะตาด ร่วมเป็นคณะทำงาน/วิทยากร ของโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  และมอบหมายให้ คุณครูกีรติ ล่ำลือ เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวฯ ในระหว่างวันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2