การประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับมอบหมายให้ นำกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ SLC เข้าร่วมสนับสนุนการประเมินขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ของนายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ที่รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จากคณะกรรมการ สำนักงาน ก.ค.ศ แบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom )