งานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ดำเนินกิจกรรม การเปิดงานประเพณีออกพรรษา และบั้งไฟพญานาคโลก พ.ศ.2566 ของอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย  ณ  ลานกีฬาที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การบวงสรวงและรำบูชา องค์พญานาค และพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม