เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการฯ ของ สพป.หนองคาย เขต 2 นำโดย นายบัณฑิต  เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ ร.ต.เสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งได้ให้คำแนะนำ และเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศฯ ทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ในครั้งนี้