การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ของ สพป.หนองคาย เขต 2 ต่อไป