รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้ารับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จาก นายประเจน ปราประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน”  ของ สพป.หนองคาย เขต 2