ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่ ของ สพป.หนองคาย เขต 2 ดังนี้
  1. ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
  2. ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียนทุกระดับชั้น
  3. คณะกรรมการบันทึกคะแนน รายงานผลการแข่งขัน