รับรางวัลประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567  สพป.หนองคาย เขต 2 ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566 ซึ่งมีผลงานของครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ดังนี้

  • การประกวดตราสัญลักษณ์ฯ
    • ชนะเลิศ  นายกีรติ ล่ำลือ  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
  • การประกวดคำขวัญ
    • ชนะเลิศ นายกีรติ ล่ำลือ  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
    • รองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวธิภาพร วงคำซาว  ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของคุณครูทั้งสองท่านครับ