ร่วมประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567  ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านต่าง ๆ ของ สพป.หนองคาย เขต 2