ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสนามสอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์