กีฬาต้านยาเสพติด อบต.รัตนวาปี ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ประจำปี 2567 ซึ่งขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้