การประชุมการถอดบทเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยนายปรีชา ไชยดี ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะผู้ดำเนินงาน ร่วมการประชุมการถอดบทเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตามพหุปัญญารายบุคคล ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2