การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2