รายงานผลการปฏิบัติงานฯ นายอภิศร ทิพเสนา ครั้งที่ 1 (1เมษายน2567)