อบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ด้วยระบบอบรมครู ของ สสวท.

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นำโดยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จัดการประชุมฯหลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ด้วยระบบอบรมครู ของ สสวท. ขอขอบพระคุณ ศน.สนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 ที่มาให้คำแนะนำและเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้