ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2